A ADVOKATER

Specialister i at føre retssager

Hos A advokater føre vi retssager ved domstolene. Dette gælder både de større sager, som har haft betydning for retsudviklingen i Danmark, men også de små og mere simple sager. Hvis to eller flere parter ikke kan nå til enighed, kan det imidlertid blive nødvendigt at anlægge en retssag. Alle retssager skal starte i byretten, også kaldet 1. retsinstans.

Behandling af din retssag
Vi forstår vigtigheden i, at du som klient føler dig tryg, samt forstår hele processen af din retssag.
  • Vi starter altid med en gratis sagsvurdering, hvor vi drøfter sagens problemstillinger
  • Vi laver de grundige skriftlige indlæg til retten
  • Vi opdaterer dig hver gang, der sker noget nyt i sagen
  • Vi varetager dine behov og interesser
  • Vi støtter dig 100 % i retten
Vi lover dig at gøre alt, hvad vi kan for, at vi kan se os selv og dig i øjnene med god samvittighed over indsatsen vi har leveret i din retssag, uanset resultatet.

Vi kender alle hjørner af spillet, og vi sætter en ære i at gøre komplekse problemstillinger forståelige for vores klienter, så det bliver let tilgængeligt at forstå kernen i de juridiske udfordringer, men så sandelig også for domstolene, så det bliver soleklart for dommeren, hvorfor vores klienter skal vinde.

A Advokater færdes i alle typer domstole i Danmark, som er:
  • Byret
  • Sø- og Handelsretten
  • Skifteret og Fogedret
  • Nævn og klageinstanser
Kontakt
Har du yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på:
Telefonnummer: 53 84 45 31
Mail: jura@aadvokater.dk