A ADVOKATER

Forsikring og garanti

Forsikring og garanti

A advokater ApS har tegnet lovpligtig ansvars- og garantiforsikring i TRYG FORSIKRING A/S, Klausdalsbrovej 601, 2760 Ballerup. Ansvarsforsikringen dækker ethvert ansvar, advokat Bilal Andersen Khatib måtte ifalde under sit virke som advokat.

 

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

 

Virksomhedsform og beskikkelse

Advokatfirmaet A advokater ApS, cvr. nr. 41931310, er et Advokatanpartsselskab med advokat Bilal Andersen Khatib som eneejer. Bilal Andersen Khatib er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokatanpartsselskabet A ADVOKATER anvender forretningsbetingelser som fremgår af selskabets hjemmeside.

 

Klage og salær

A advokater ApS er underlagt retsplejelovens § 126 om god advokatskik samt Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem, herunder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af hvervet som advokat, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside, www.advokatsamfundet.dk.  Klager over advokaters adfærd og salærberegning behandles af Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, og klage kan indgives via nævnets hjemmeside, hvor nærmere vejledning fremgår